MYŚLIWIEC, G. Kompetencje negocjacyjne studentów a styl negocjacji i podatność na manipulację. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 60, n. 2, 6 wrz. 2021.