ANDREASIK, M. Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 60, n. 2, 6 wrz. 2021.