TUREK, D. Fake science – fałszywa nauka. Poważne zagrożenie, czy kolejny pseudo-problem?. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 61, n. 3, 31 grudz. 2021.