PILEWICZ, T. Czego dowiadujemy się z dorobku laureatów Nagrody AntyNobla w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości?. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 61, n. 3, 31 grudz. 2021.