Zając‑Pałdyna , Urszula. 2018. „Jawność Wynagrodzeń W kontekście Budowania Wizerunku Pracodawcy”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 49 (3), 203-13. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7413.