Bukowska , Urszula. 2019. „Innowacje społeczne W przedsiębiorstwie Jako narzędzie Aktywizacji osób niepełnosprawnych Biernych Zawodowo”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 52 (2):11-20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2340.