Jabłońska-Wołoszyn, Maria. 2019. „Pokolenie Y W Wojsku – Wyzwaniem Dla Realizacji Procesu Personalnego W Siłach Zbrojnych RP”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 53 (3), 25-35. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5247.