Wziątek-Staśko, Anna, i Izabela Michalik. 2019. „Specyfika zaangażowania Organizacyjnego pracowników Wiedzy W Instytucjach Edukacyjnych”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 53 (3):37-49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5248.