Drzewiecka , Milena, i Anna Stasiuk. 2012. „Charakterystyka Kultury Organizacyjnej przedsiębiorstwa Produkcyjnego”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 26 (4), 123-39. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6288.