Myśliwiec , Grzegorz. 2014. „Zawody Czy Kompetencje – Dylemat Konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych Na przykładzie Sektora Opieki Zdrowotnej (raport Z badań)”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 32 (2), 91-107. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4666.