Piotrowski, Marek. 2015. „Ukraińcy Na Rynku Pracy W Polsce – Komplementarni Czy Substytucyjni?”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 35 (1), 155-67. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4503.