Danilewicz, Dariusz. 2020. „The Concept of Well-Being in Organisational Reality”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 56 (2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.56.2.