Zubek, Michał. 2020. „Controlling As a Method of Managing Human Capital”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 57 (3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.57.2.