Pietrzak, Marzena. 2020. „Compliance - Actual or Misleading Corporate Governance Support”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 58 (4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.3.