Lorkowski, Jacek, i Oliwia Grzegorowska. 2020. „Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 58 (4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.4.