Rogozińska-Pawełczyk, Anna. 2020. „Towards Discovering Employee-Worker Interactions - Aspects of Conclusion of Psychological Contract”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 58 (4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.5.