Myśliwiec, Grzegorz. 2021. „Kompetencje Negocjacyjne studentów a Styl Negocjacji I podatność Na Manipulację”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 60 (2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.2.