Rogala, Milena. 2021. „HR Biznes Partner – Geneza Oraz Funkcje We współczesnych Organizacjach”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 60 (2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.4.