Andreasik, Mariusz. 2021. „Charakterystyka E-Learningu Jako Instrumentu wspierającego aktywności HR W Adaptowaniu pracowników”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 60 (2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.6.