Turek, Dariusz. 2021. „Fake Science – fałszywa Nauka. Poważne zagrożenie, Czy Kolejny Pseudo-Problem?”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 61 (3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.1.