Żukowska, Joanna, Agnieszka Mikołajewska, i Katarzyna Staniszewska. 2021. „Problematyka Dezinformacji Naukowej”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 61 (3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.2.