Strużyna, Janusz, i Izabela Marzec. 2021. „Prawdziwość Wiedzy Naukowej I Pseudonauka W Percepcji studentów”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 61 (3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.3.