Zając‑Pałdyna , U. (2018) „Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 49(3), s. 203-213. doi: 10.5604/01.3001.0012.7413.