Bukowska , U. (2019) „Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 52(2), s. 11–20. doi: 10.5604/01.3001.0013.2340.