Jabłońska-Wołoszyn, M. (2019) „Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 53(3), s. 25-35. doi: 10.5604/01.3001.0013.5247.