Wziątek-Staśko, A. . i Michalik , . I. . (2019) „Specyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 53(3), s. 37–49. doi: 10.5604/01.3001.0013.5248.