Drzewiecka , M. i Stasiuk , A. (2012) „Charakterystyka kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 26(4), s. 123-139. doi: 10.5604/01.3001.0009.6288.