Myśliwiec , G. (2014) „Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań)”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 32(2), s. 91-107. doi: 10.5604/01.3001.0009.4666.