Piotrowski, M. (2015) „Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni?”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35(1), s. 155-167. doi: 10.5604/01.3001.0009.4503.