Danilewicz, D. (2020) „The Concept of Well-being in Organisational Reality”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 56(2). doi: 10.33119/EEIM.2020.56.2.