Zubek, M. (2020) „Controlling as a Method of Managing Human Capital”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 57(3). doi: 10.33119/EEIM.2020.57.2.