Pietrzak, M. (2020) „Compliance - Actual or Misleading Corporate Governance Support”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 58(4). doi: 10.33119/EEIM.2020.58.3.