Lorkowski, J. i Grzegorowska, O. (2020) „Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 58(4). doi: 10.33119/EEIM.2020.58.4.