Rogozińska-Pawełczyk, A. (2020) „Towards Discovering Employee-Worker Interactions - Aspects of Conclusion of Psychological Contract”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 58(4). doi: 10.33119/EEIM.2020.58.5.