Shkoda, T. (2021) „Methodology in the Modern Theory of Human Capital and Strategic Management of Human Capital”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 59(1). doi: 10.33119/EEIM.2021.59.8.