Redko, O. i Moskalenko, O. (2021) „Psychological Strategies in the Process of Pitching New Business Opportunities”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 59(1). doi: 10.33119/EEIM.2021.59.6.