Dyba, M. i Gernego, I. (2021) „Socially Responsible Activity of Global Corporations to Support Human Development in Ukraine”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 59(1). doi: 10.33119/EEIM.2021.59.2.