Wojtczuk-Turek, A. (2021) „W jaki sposób równoważyć wymagania i zasoby w pracy oraz ustanawiać jej granice? – o potrzebie personalizacji (w) pracy menedżerów”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 60(2). doi: 10.33119/EEIM.2021.60.1.