Myśliwiec, G. (2021) „Kompetencje negocjacyjne studentów a styl negocjacji i podatność na manipulację”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 60(2). doi: 10.33119/EEIM.2021.60.2.