Rogala, M. (2021) „HR Biznes Partner – geneza oraz funkcje we współczesnych organizacjach”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 60(2). doi: 10.33119/EEIM.2021.60.4.