Muszyńska, W. (2021) „Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do inicjatyw z zakresu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 60(2). doi: 10.33119/EEIM.2021.60.5.