Andreasik, M. (2021) „Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 60(2). doi: 10.33119/EEIM.2021.60.6.