Turek, D. (2021) „Fake science – fałszywa nauka. Poważne zagrożenie, czy kolejny pseudo-problem?”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 61(3). doi: 10.33119/EEIM.2021.61.1.