Żukowska, J., Mikołajewska, A. i Staniszewska, K. (2021) „Problematyka dezinformacji naukowej”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 61(3). doi: 10.33119/EEIM.2021.61.2.