Strużyna, J. i Marzec, I. (2021) „Prawdziwość wiedzy naukowej i pseudonauka w percepcji studentów”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 61(3). doi: 10.33119/EEIM.2021.61.3.