Grzesiak, L. i Mizera-Pęczek, P. (2021) „Przewinienia metodyczne młodych badaczy w obszarze nauk społecznych”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 61(3). doi: 10.33119/EEIM.2021.61.4.