Wasilewski, J. i Kostrzewa, A. (2021) „Fake nauka jako ratunek”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 61(3). doi: 10.33119/EEIM.2021.61.5.