Pilewicz, T. (2021) „Czego dowiadujemy się z dorobku laureatów Nagrody AntyNobla w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości?”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 61(3). doi: 10.33119/EEIM.2021.61.6.