Piotrowicz, K. (2023) „Praca zdalna i hybrydowa po pandemii COVID-19. Wyniki badania oczekiwań pracowników i menedżerów wobec nowego modelu pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”., Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 67(1). doi: 10.33119/EEIM.2023.67.5.