[1]
U. Zając‑Pałdyna, „Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy”, EEiM, t. 49, nr 3, s. 203-213, wrz. 2018.